Rättsfall

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om barbesökare som erbjudit kontanter till ordningsvakt för att slippa överlämning till polis

2 maj 2017

Svea hovrätt, dom 2017-05-02, mål nr B 10096-16

Bakgrund

En person som nekas inträde på bar tog sig in olovligen genom att klättra över stängsel. När ordningsvakter eskorterade ut honom uppträdde han våldsamt mot vakterna som då tillkallade polis.  I väntan på polisen blev vakterna erbjudna pengar för att släppa personen. Personen dömdes a tingsrätten för givande av muta, försök till våld mot tjänsteman samt våldsamt motstånd med villkorlig dom och dagsböter om 90 å 250 kr som påföljd.

Domskäl

Hovrätten gjorde samma bedömningar som tingsrätten och fastslog tingsrättens dom, med enda justering att dagsbotsbeloppet mot bakgrund av ändrade inkomstförhållanden justerades ned till 50 kr.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: “Tingsrätten dömer barbesökare för att ha erbjudit kontanter till ordningsvakter för att inte bli överlämnad till polis”, Uppsala tingsrätt, dom 2016-10-21 i mål nr B 6864-15.