Rättsfall

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om bestickning efter att en f.d. anställd i ett företag bjudit en tjänsteman i en FN-organisation på hotellvistelse med diverse tillägg

21 september 2017

Svea hovrätt, dom 2017-09-21, mål nr B 8447-16

Bakgrund

En f.d. anställd i ett företag som levererat tjänster till en FN-organisation bjöd en tjänsteman i organisationen och dennes sambo på hotellvistelse med diverse tillägg. Under tiden pågick ett upphandlingsförfarande mellan organisationen och företaget. Den f.d. anställde samt dennes far, ägaren till bolaget, åtalades för bestickning respektive anstiftan till bestickning. Den f.d. anställde dömdes för bestickning med 100 å 790 kr i dagsböter som påföljd medan ägaren frikändes.

Domskäl

Hovrätten tog del av samma bevisning som hade lagts fram i tingsrätten. Hovrätten gjorde inga andra bedömningar än tingsrätten och fastställde därmed tingsrättens dom.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: “Tingsrätten dömer f.d. anställd i företag för bestickning för att ha bjudit tjänsteman i FN-organisation på hotellvistelse med diverse tillägg.” Södertörns tingsrätt, dom 2016-09-07 i mål nr B 17099-13.