Rättsfall

Tingsrätten dömer person för givande av muta till trafikinspektör i samband med körprov

12 mars 2018

Malmö Tingsrätt, dom 2018-03-12 i mål nr B 10338-17

En person hade vid 16 tillfällen avlagt körprov som samtliga hade underkänts. Personen genomförde efter detta ytterligare ett körprov som även det underkändes. När personen meddelades om att körprovet underkänts tryckte personen vid två tillfällen en sedelbunt mot trafikinspektören som hade hand om körprovet.

Åklagaren yrkade på ansvar för givande av muta.

Personen förnekade brott och menade att det varit en pappersbunt med personens godkända kunskapsprov och inte sedlar som placerats framför trafikinspektören. Personen menade att denne hade försökt visa att giltighetstiden för personens kunskapsprov höll på att löpa ut.

Tingsrätten fann dock i sin bedömning ingen anledning att anta att trafikinspektören hade missuppfattat situationen. Trafikinspektören hade dessutom informerat sin kontorschef om vad som inträffat och kontorschefen hade i förhör gett stöd för trafikinspektörens uppgifter. Enligt tingsrätten var det knappast möjligt att ta miste på en sedelbunt och en pappersbunt i A4-format. Det förhållandet att personen tidigare underkänts vid ett stort antal körprov och att giltighetstiden för kunskapsprovet höll på att gå ut innebar även enligt tingsrätten att personen hade haft motiv för att försöka muta till sig ett godkänt körprov. Tingsrätten fann därför åtalet styrkt och dömde personen för givande av muta.