Rättsfall

Tingsrätten dömer för givande av muta efter att en intagen på häkte vid två tillfällen hade erbjudit kriminalvårdare 5000 kr för att posta ett brev

21 augusti 2017

Västmanlands tingsrätt, dom 2017-08-21, mål nr B 3570-16

Sammanfattning

Den tilltalade hade erbjudit en kriminalvårdare som var anställd vid den anstalt där den tilltalade satt häktad 5 000 kr för att posta ett brev. Kriminalvårdaren besvarade inte förfrågan och fick samma erbjudande nästkommande dag. Tingsrätten dömde den tilltalade för givande av muta.

Domskäl

I den del av målet som rörde åtal för givande av muta hördes den tilltalade och kriminalvårdaren. En incidentrapport lades även fram som bevisning.

Av utredningen framgick att den tilltalade hade hållit upp ett kuvert framför kriminalvårdaren och sagt att denne skulle få 5 000 kr för att posta det. Kriminalvårdaren gick därifrån utan att svara. Nästa dag frågade den tilltalade kriminalvårdaren om denne hade tänkt på erbjudandet samt upprepade erbjudandet om att få 5 000 kr för att posta brevet.

Den tilltalade erkände gärningen men menade att det hade varit menat som ett skämt och att det enda syftet med handlingen var att ”testa om det gick”. Tingsrätten lämnade denna invändning utan avseende och fann att den tilltalade genom att vid två tillfällen ha erbjudit kriminalvårdaren 5 000 kr för att posta ett brev utan att först granska det hade utlovat en otillbörlig förmån och därmed gjort sig skyldig till givande av muta.

Påföljd

Målet rörde förutom givande av muta ett flertal andra brott och den tilltalade dömdes till livstids fängelse för den samlade brottsligheten.