Rättsfall

Tingsrätten friar hemtjänstanställd från åtal om tagande av muta från brukare

6 december 2017

Södertörns tingsrätt, dom 2017-12-06 i mål nr B 12773-17

En överföring av 13 000 kr gjordes från en demenssjuk brukares konto till en hemtjänstvårdare som arbetade hos brukaren. På uttagsblanketten var brukarens namn signerat och hemtjänstvårdarens förnamn nedskrivet. Hemma hos brukaren hittades bland annat en kartongbit på vilken hemtjänstvårdarens kontonummer var antecknat samt en lapp med hemtjänstvårdarens namn och ”13 000 kr”. På hemtjänstvårdarens kontoutdrag var brukarens förnamn angivet i anslutning till en insättning på 13 000 kr.

Hemtjänstvårdaren åtalades för ocker och tagande av muta men nekade till brott. Hemtjänstvårdaren hävdade att hon upptäckt överföringen först några dagar efter att den gjordes och att hon inte på något sätt medverkat till att den gjordes.

Av utredningen framgick att hemtjänstvårdaren inte informerat sin arbetsgivare om överföringen och att hon hade använt pengar från kontot till att betala en handpenning till en ny bil. Enligt åberopade läkarintyg hade brukaren en mycket nedsatt förmåga att sköta sin ekonomi och hade inte utan hjälp kunnat ombesörja överföringen av pengar till hemtjänstvårdarens konto.

Tingsrätten ansåg dock att det rådde stor osäkerhet om vad som skett i samband med överföringen. Detta med anledning av att det saknades utredning om de närmare omständigheterna som rådde vid överföringen, vem som hade skrivit lapparna som hittades i brukarens lägenhet och vad som hände hos banken och hur brukaren tog sig dit.

Tingsrätten ansåg därför inte att det var ställt utom rimligt tvivel att hemtjänstvårdaren förmått brukaren att göra överföringen och ogillade åtalet för ocker. Då tingsrätten inte ansåg det bevisat att hemtjänstvårdaren uppsåtligen mottagit pengarna från brukaren eller att dessa skulle utgjort en otillbörlig förmån ogillades även åtalet för tagande av muta.