Nyheter

Känner du den typiske mutbrottslingen?

11 september 2017

IMM har med utgångspunkt i statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) tagit fram en illustration som visar vem den  typiske mutbrottslingen i Sverige är. Brå:s rapport 2013:15, Den anmälda korruptionen i Sverige kan läsas i sin helhet här.

För att undvika att hamna i en tveksam situation kan organisationer använda Näringslivskoden som vägledning i sin verksamhet. Koden är i princip strängare än brottsbalkens regler så att den som följer koden ska kunna räkna med att förfarandet är straffritt. Koden finns tillgänglig för gratis nedladdning på svenska och engelska här.

>> Ladda ner illustrationen här