Nyheter

Riksrevisionen granskar oegentligheter i hanteringen av migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna

28 september 2017

Riksrevisionen har inlett en granskning med syfte att undersöka om de kan effektivisera skyddet mot oegentligheter i migrationshanteringen vid utlandsmyndigheterna. Granskningen kommer bland annat undersöka om de berörda myndigheterna arbetar effektivt med att förebygga, upptäcka och hantera risker för oegentligheter, däribland mutor.

Idag hanterar ett 60-tal utlandsmyndigheter ansökningar om visum samt uppehålls- och arbetstillstånd till Sverige. Många av dessa utlandsmyndigheter finns i länder med hög korruption och media har på senaste tiden rapporterat om misstänkta oegentligheter i hanteringen av migrationsärendena, det har exempelvis handlat om utfärdande av visum på falska grunder och begäran av muta för att låta sökanden gå före i handläggningskön.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i april 2018.

>> För mer info, se Riksrevisionens hemsida