Nyheter

Statskontoret får uppdrag att intensifiera arbetet med att upptäcka och förebygga korruption

30 mars 2017

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att inom ramen för arbetet med en god förvaltningskultur särskilt verka för att utveckla och intensifiera arbetet med att upptäcka och förebygga korruption samt andra oegentligheter i staten genom att inrätta ett statligt nätverk mot korruption. Ekonomistyrningsverket ska bistå Statskontoret vid inrättandet av nätverket.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/samlade-atgarder-mot-korruption-och-andra-oegentligheter-i-offentlig-sektor/