Nyheter

Rapport till regeringen avseende SFV:s korruptionsförebyggande arbete

29 september 2017

Idag lämnar Statskontoret över en rapport som visar att det korruptionsförebyggande arbetet inom Statens fastighetsverk (SFV) har haft stora brister. SFV har enligt rapporten haft problem med organisation, styrning och ledarskap, vilket har lett till brister i beredskapen att förebygga och hantera korruption inom verksamheten.

Bakgrunden till rapporten är händelser inom SFV som uppdagades under förra året. I rapporten konstaterar Statskontoret att SFV har påbörjat att rätta till problemen. Rapporten inkluderar också antal åtgärdsförslag till myndigheten som ytterligare hjälp i det fortsatta arbetet.

>> Läs här för mer info och åtkomst till rapporten i dess helhet