Nyheter

Tillsammans mot korruption i Almedalen 2017

6 juli 2017

För tredje året i rad ordnade Institutet Mot Mutor (IMM), Transparency International Sverige (TI Sverige) och Amerikanska Handelskammaren i Sverige (AmCham) en heldag med seminarier på olika antikorruptionsteman den 5 juli. Arrangörerna lyckades även i år attrahera en lång rad inflytelserika privata företag, organisationer och myndigheter att åta sig att ordna seminarier med många mycket intressanta talare.

Nedan följer några observationer för dagen:

  • Sverige är enligt internationella mätningar i hög grad förskonat från korruption. På lokal nivå är dock misstron mot politiker och tjänstemän ganska stor och många tror att korruptionen ökar. Orealistiskt att tro att polis och åklagare ska kunna stävja korruptionen. I stället viktigt med självreglering som Näringslivskoden.
  • Många talare betonade vikten av engagerat ledarskap; ledare som visar prov på hög moral och att företag skaffar sig robusta verktyg för efterlevnad.
  • Flera var eniga om att styrelser idag tar ett betydligt större ansvar för etikfrågor än för ca 5 – 7 år sedan; detta i takt med att de etiska riskerna har ökat.
  • I offentlig upphandling finns många risker. Viktigt är att inte bara ordentligt förbereda upphandlingar före avtal utan också följa upp så att man säkerställer att man få det man beställt.
  • Överenskommelsen för att motverka mutor och korruption inom bygg- och fastighetssektorn presenterades. Tryggare kommunikationsvägar mellan berörda parter bör minska riskerna för korruption.
  • Representanter för en mindre kommun gav konkreta och åskådliga exempel hur man kan arbeta för att bekämpa korruptionen.