Om oss

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som inrättades 1923.

Institutets uppgift är:

  • Att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och
  • att söka motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på information till företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om kontakt- och relationsfrämjande förmåner, inbegripet gällande lagstiftning och rättspraxis beträffande korruptiv marknadsföring och mutbrott.

IMM:s stadgar

IMM:s huvudmän

IMM:s partnerorganisationer

 
 

IMM:s integritetspolicy