MUTBROTT OCH KORRUPTIV MARKNADSFÖRING

Thorsten Cars bok är är en heltäckande bok avseende området korruption och behandlar den reviderade korruptionslagstiftningen och de förändringar som skett på marknadsföringslagstiftningens område.

(tredje upplagan)
Thorsten Cars, Norstedts Juridik 2012,
Boken kan köpas i bokhandeln

Köp boken i bokhandeln