BRYTA TYSTNADEN

I IMM:s undersökning ”Bryta tystnaden” har stora och medelstora företag svarat på frågor gällande visselblåsningssystem, med fokus på visselblåsarlagen som började gälla i januari 2017 samt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ska börja tillämpas den 25 maj i år. En sammanställning av resultaten från undersökningen med kommentarer från respondenterna finns att läsa i undersökningen nedan.

Läs Bryta tystnaden här