Rättsfall

Hovrätten ändrar delvis tingsrättens bedömning i fråga om ansvar för mutbrott i samband med vadslagning i spel

15 december 2021

Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2021-12-15 i mål nr B 2486-21

Två vänner satsade pengar på resultat i flera matcher i olika divisioner inom svensk fotboll, varav en match i Allsvenskan. De två vännerna kände en målvakt i den lägre divisionen och en utespelare i Allsvenskan som deltagit i matcherna.

Den ena vännen satsade pengar på att ett lag i en lägre division skulle förlora sina matcher samt att det under matcherna skulle göras minst tre mål. I samtliga matcher förlorade laget vilket gav denna vän vinster. Efter varje match förde denna vän över pengar till målvakten som spelade i det förlorande laget.

I matchen som spelades i allsvenskan hade båda vännerna satsat pengar på att den specifike utespelaren skulle tilldelas ett gult kort vilket sedan skedde. Dessa spel hade gjorts dels från personernas egna konton, dels från konton som tillhörde deras anhöriga och vänner. Totalt spelades det från 34 konton, varav 27 var nyöppnade. Den vännen som spelat på matcher i båda divisionerna hade även lagt så kallade kombinationsbett, där kombinationen av det gula kortet och förlust i matchen i den lägre divisionen gav vinst. Efter att matchen spelats förde denne över totalt 300 000 kr till utespelaren.

Tingsrätten

Avseende matcherna i division 3 dömde tingsrätten den ena vännen för bland annat givande av muta och spelfusk och målvakten för tagande av muta och spelfusk. Påföljden fastställdes för båda till villkorlig dom, inklusive dagsböter för målvakten.

För matchen i Allsvenskan konstaterade tingsrätten att samma vän som spelat på matcherna i division 3, två dagar efter att matchen i Allsvenskan spelats, förde över 300 000 kr till utespelaren. Utespelaren och vännen skrev under ett skuldebrev där långivaren skulle få 100 000 kr utöver de pengar som skulle betalas tillbaka. De två vännerna har uppgett att de skulle dela på beloppet av vinsten efter utlåningen. I samtal med den andra vännen, dvs den som inte stod som långivare, uppgav utespelaren flera gånger att lånet varit till en annan fotbollsspelare. Tingsrätten ansåg att det fanns en del omständigheter som medförde att det inte gick att konstatera ett samband mellan lånet om pengar, utespelarens agerande i matchen och vännernas vinst.. Tingsrätten friade därför de två vännerna och utespelaren för givande och tagande av muta i denna del.

Hovrätten

Hovrätten anslöt sig till tingsrättens bedömning avseende målvaktens och den ena vännens ageranden i de lägre divisionerna. Tingsrättens dom fastställdes därför i denna del.

Avseende matchen i Allsvenskan gjorde hovrätten en annan bedömning än tingsrätten och dömde de två vännerna och utespelaren för givande och tagande av muta.

Hovrätten bedömde att redan det tidsmässiga sambandet dvs. den korta tiden mellan skuldebrevets upprättande, dagen för det gula kortet och utbetalningen av lånet är sådant att det i sig talar för att det fanns en koppling mellan händelserna. Hovrätten påpekade även att omständigheten att det i samband med matchen öppnades 27 nya spelkonton som kunde knytas till vännerna var besvärande samt att det även ur ett statistiskt perspektiv var omotiverat att spela på att utespelaren skulle få ett gult kort.

Hovrätten framhöll att det av utredningen framgår att den vännen som betalade ut lånet till utespelaren finansierade lånesummans större del genom spelvinsterna som erhölls genom det gula kortet. Detta innebar enligt hovrätten att vännen när skuldebrevet upprättades troligtvis redan haft en plan om att finansiera lånet med spelvinsterna. Hovrätten ansåg vidare att det låg i både utespelarens och vännernas intresse att få fram pengarna. Dels talade utespelarens egna uppgifter starkt för att denne haft ekonomiska problem, dels måste vännerna ha haft ett intresse av att få fram pengarna då villkoren för lånet skull medföra en framgångsrik affär för dem.

Sammantaget ansågs det uteslutet att det inte funnits en överenskommelse mellan utespelaren och de båda vännerna om att utespelaren skulle ta ett gult kort i den aktuella matchen samt att vännerna skulle spela på den händelsen och på så sätt få fram lånepengarna för utespelaren. Lånet utgjorde en otillbörlig förmån för utespelaren med hänsyn till dennes ekonomiska problem. Hovrätten avfärdade samtliga invändningar från utespelaren och vännerna.

Utespelaren dömdes mot denna bakgrund till tagande av muta och spelfusk och vännerna för givande av muta och spelfusk i denna del. Även om det inte framgick att den ena vännen bidrog till finansieringen av lånet bedömdes denne ha varit inblandad i erbjudandet av den otillbörliga förmånen och överenskommelsen med den andra vännen (långivaren) på ett sådant sätt att även denne dömdes tillsammans och i samförstånd med den andra vännen.

Påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter för målvakten och villkorlig dom för de båda vännerna och utespelaren. Vidare bifölls även åklagarens yrkanden om förverkande av brottsligt utbyte.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten både dömer och friar bettare och fotbollsspelare för mutbrott för betting av fotbollsmatcher”, Malmö tingsrätt, dom 2021-06-07 i mål nr B 404-20.