Rättsfall

Hovrätten ändrar delvis tingsrättens bedömning i fråga om ansvar för mutbrott i samband med vadslagning i spel

15 december 2021

Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2021-12-15 i mål nr B 2486-21

Två vänner (vän A och vän B) satsade pengar på resultat i flera matcher i division 3 inom svensk fotboll samt en match i Allsvenskan. Vän A och vän B kände en målvakt i den lägre divisionen och en utespelare i Allsvenskan som deltagit i matcherna.

Vän A satsade pengar på att laget i den lägre divisionen skulle förlora sina matcher samt att det under matcherna skulle göras minst tre mål. I samtliga matcher förlorade laget vilket gav denne vinster. Efter varje match förde vän A sedan över pengar till målvakten i det förlorande laget.

I matchen som spelades i Allsvenskan hade vän A och vän B satsat pengar på att utespelaren skulle tilldelas ett gult kort vilket sedan också skedde. Dessa spel hade gjorts dels från vän A och vän B:s egna konton, dels från konton som tillhörde deras anhöriga och vänner. Totalt spelades det från 34 konton, varav 27 var nyöppnade. Vän A hade även lagt ett så kallat kombinationsbett, där kombinationen av det gula kortet och förlust i matchen i den lägre divisionen gav vinst. Efter matchen i Allsvenskan förde vän A över totalt 300 000 kr till utespelaren. Utespelaren och vän A hade tagit fram ett skuldebrev där vän A som långivare, utöver de pengar som skulle betalas tillbaka, skulle få 100 000 kr. Vän A och vän B hade uppgett att de skulle dela på beloppet av vinsten efter utlåningen.

Tingsrättens bedömning

Avseende matcherna i den lägre divisionen dömde tingsrätten vän A för bland annat givande av muta och spelfusk. Målvakten dömdes för tagande av muta och spelfusk. Påföljden bestämdes för båda till villkorlig dom, inklusive dagsböter för målvakten.

Vad gäller matchen i Allsvenskan menade tingsrätten att det inte gick att konstatera ett samband mellan lånet, utespelarens agerande i matchen och vän A och vän B:s vinst. Vän A och vän B samt utespelaren friades därför för givande respektive tagande av muta.

Hovrättens bedömning

Hovrätten fastställde tingsrättens dom avseende målvaktens och vän A:s ageranden i den lägre divisionen.

Avseende matchen i Allsvenskan gjorde hovrätten en annan bedömning än tingsrätten och dömde vän A och vän B samt utespelaren för givande respektive tagande av muta.

Hovrätten bedömde att redan det tidsmässiga sambandet, det vill säga den korta tiden mellan skuldebrevets upprättande, dagen för det gula kortet och utbetalningen av lånet, talade för att det funnits en koppling mellan händelserna. I samband med matchen hade det öppnats 27 nya spelkonton som kunde knytas till vän A och vän B. Ur ett statistiskt perspektiv var det även omotiverat att spela på att utespelaren skulle få ett gult kort. Dessa omständigheter menade hovrätten var till nackdel för vän A och vän B.

Hovrätten konstaterade att vän A finansierat lånesummans större del genom spelvinsterna som uppkom till följd av det gula kortet. Detta innebar att vän A när skuldebrevet upprättades troligtvis redan haft en plan om att finansiera lånet med spelvinsterna. Vidare framhöll domstolen att utespelaren hade ett spelmissbruk samt att villkoren för lånet skulle medföra en framgångsrik affär för vän A och vän B. Sammantaget konstaterade hovrätten att det funnits en överenskommelse om att utespelaren skulle ta ett gult kort samt att vän A och vän B skulle spela på händelsen och därigenom finansiera lånet. Med hänsyn till utespelarens spelmissbruk bedömdes lånet vara en otillbörlig förmån.

Utespelaren dömdes mot denna bakgrund till tagande av muta och spelfusk och vän A och vän B för givande av muta och spelfusk. Även om det inte framgick att vän B bidrog till finansieringen av lånet bedömdes denne ha varit involverad på ett sådant sätt att denne tillsammans och i samförstånd med vän A gjort sig skyldig till givande av muta.

Påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter för målvakten och villkorlig dom för vän A och vän B samt utespelaren. Värdet av förmånerna förklarades även som förverkat utbyte av brott.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten både dömer och friar bettare och fotbollsspelare för mutbrott för betting av fotbollsmatcher”, Malmö tingsrätt, dom 2021-06-07 i mål nr B 404-20.