Rättsfall

Hovrätten ändrar tingsrätten dom och dömer två personer för givande av muta vid matchfixning

13 november 2019

Svea hovrätt, dom 2019-11-13 i mål nr B 270-19

Reservmålvakten i ett allsvenskt fotbollslag mötte upp två bekanta på en restaurang. Matchfixning diskuterades varpå målvakten erbjöds en stor summa pengar för att spela dåligt i nästa match. Reservmålvakten meddelade efteråt tränaren, matchen ställdes in och händelsen polisanmäldes.

De två männen, varav en var en tidigare spelare i fotbollslaget, åtalades för grovt givande av muta. Tingsrätten fann att det inte kunnat fastställas att reservmålvakten fått ett konkret rättsstridigt erbjudande och meddelade därför friande dom.

Hovrätten bedömde till skillnad från tingsrätten att uppgifterna från målvakten skulle läggas till grund för bedömningen av vad som diskuterats. Hovrätten framhöll att mutbrott kan föreligga även då mutan inte har efterfrågad effekt eller accepteras. Det är dock en förutsättning att erbjudandet lämnats på ett klart och tydligt sätt samt varit allvarligt menat även om mutan inte måste uttryckas i ord så länge det är helt klart vad som avses.

Hovrätten såg till kontexten i sin bedömning och menade att reservmålvakten erbjudits en muta ”på ett klart och tydligt sätt” utifrån att de två tilltalade ordnat ett särskilt möte och angett att det fanns pengar att tjäna på den kommande matchen. Enligt hovrätten måste det vidare ha stått klart för alla inblandade att syftet var att reservmålvakten skulle underprestera och att mutan därför erbjudits för utövande av anställning.

Vid bedömningen om brottet skulle anses grovt framhöll hovrätten att förmånens värde, även om det var högt, inte ensamt kunde medföra att brottet skulle ses som grovt. Åklagaren ansågs inte heller ha visat att fotbollsklubben lidit risk för ekonomisk skada och inte heller av den anledningen kunde brottet ses som grovt. Hovrätten pekade på att ”allmän uppmärksamhet kring mutor inom idrotten och att idrottsliga framgångar kan misstänkas ha sin grund i osportsligt agerande kan påverka allmänhetens förtroende för idrott i allmänhet och beröra spelmarknaden och spelbolag.” Det ansågs dock inte att denna risk ensam skulle medföra att brottet skulle vara grovt.

Sammantaget dömde hovrätten de tilltalade till givande av muta av normalgraden. Påföljden bestämdes för båda till villkorlig dom och 70 dagsböter.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten friar personer för grovt givande av muta avseende diskussioner om matchfixning”, Stockholms tingsrätt, dom 2018-12-06 i mål nr B 2377-18.