Rättsfall

Hovrätten delar tingsrättens bedömning angående mutbrottsdömd marknadssäljare

2 mars 2020

Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2020-03-02 i mål nr B2940-19

I samband med att polisen genomförde kontroller av olika affärsstånd på en marknadsplats som benämndes loppmarknad misstänkte polisen att en person sålde stöldgods. Polisen, som var uniformerad, konfronterade personen som då erbjöd polisen att få växelkassan och även komma tillbaka senare för att få mer pengar.

Tingsrätten dömde personen för givande av muta eftersom det ansågs styrkt att personen erbjudit en polis i tjänst en otillbörlig förmån i form av kontanter för polisens utövning av tjänsten. Personen dömdes samtidigt för häleri.

Eftersom personen inte var tidigare dömd för brott och skäl saknades att anta risk för återfall i brott blev påföljden villkorlig dom och dagsböter.

Personen yrkade i hovrätten att åtalen ogillas.

Hovrätten anslöt sig till tingsrättens bedömning till fullo och fastslog domen utan några ändringar.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten dömer till mutbrott för erbjudande om pengar till polis”, Malmö tingsrätt, dom 2019-09-06 i mål nr B 1194-19.