Rättsfall

Hovrätten fastställer fällande dom om förmåner till kommunal platschef

27 juni 2019

Hovrätten för Västra Sverige, dom 2019-06-27 i mål nr B 1527-19

En kommunal platschef dömdes av tingsrätten till mutbrott för att ha tagit emot dels en rabatt om 150 000 kr på en bil och dels en fyrhjuling. Rabatten respektive fyrhjulingen lämnades av företrädare för leverantörsbolag till kommunen och även bägge företrädare dömdes för mutbrott.

Domen överklagades av den leverantörsföreträdare som enligt tingsrätten lämnat rabatt på bilen. Hovrätten anslöt sig till fullo till tingsrättens bedömning att det var visat att parterna inte hade avsett att någon ytterligare betalning av bilen skulle ske, att överlåtelsen till underpris var en otillbörlig förmån samt att det förelegat tjänstesamband.

Hovrätten fastställde tingsrättens domslut.

Ett längre refererat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten meddelar fällande dom för fyrhjuling och rabatt på bil till kommunal platschef”, Värmlands tingsrätt, dom 2019-01-04 i mål nr B 5446-17.