Rättsfall

Hovrätten höjer antalet dagsböter i dom om givande av muta i samband med körprov

7 juli 2020

Svea Hovrätt, dom 2020-07-07 i mål nr B 3253-20

En person som vid två tillfällen misslyckats med körteknikprovet för att få motorcykelkörkort erbjöd förarprövaren 2 000 kronor i kontanter för att bli godkänd.

Personen nekade till anklagelserna. Tingsrätten ansåg, vilken bedömning hovrätten instämde i, att det genom muntliga uppgifter från förarprövaren och personens trafikskolelärare var bevisat att personen erbjudit förarprövaren pengar för att bli godkänd på provet. Båda instanserna fann därmed att personen gjort sig skyldig till givande av muta. Tingsrätten fastställde påföljden till 30 dagsböter.

Då erbjudandet avsett ett relativt lågt belopp vid ett enstaka tillfälle delade hovrätten tingsrättens bedömning att påföljden skulle stanna vid dagsböter. Hovrätten framhöll dock att personens erbjudande om ersättning gjorts för att påverka ett beslutsfattande vid myndighetsutövning av viktigt slag. Dessutom betonade hovrätten att det var fråga om en brottslighet som är svårupptäckt och som generellt medför betydande skadeverkningar för allmänhetens förtroende för det allmännas myndighetsutövning. Mot bakgrund av detta höjde hovrätten bötesantalet till 80 dagsböter.

Ett referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Person döms för givande av muta i samband med körprov”, Västmanlands tingsrätt, dom 2020-02-19 i mål nr B 234-20