Rättsfall

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning om förverkande av värdet av mutor i form av bil och nöjesresa

25 juni 2019

Hovrätten för Skåne och Blekinge, dom 2019-06-25 i mål nr B 55-19

En arbetsledare vid ett byggbolag fick på bekostnad av ett leverantörsföretag köpa en ny bil värd 419 000 kr. Köpet administrerades via leverantörsföretagets vd, som också på leverantörsföretagets bekostnad betalade en resa till arbetsledaren värd 42 000 kr i pensionspresent.

Arbetsledaren och vd:n åtalades för tagande respektive givande av mutbrott, grovt avseende bilen och av normalgraden avseende resan. Båda dömdes mot sitt nekande till mutbrott av tingsrätten. Arbetsledaren dömdes också att betala värdet av bilen och resan till staten, totalt 460 996 kr, som förverkat utbyte av brott.

Arbetsledaren överklagande frågan om förverkande till hovrätten och menade att det i första hand var bilen som skulle förverkas och i andra hand att förverkandet under alla omständigheter inte kunde uppgå till mer än skäliga 221 996 kr (eftersom bilen sjunkit i värde).

Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning att värdet av mutorna skulle förverkas (värdeförverkande) och att det inte kunde komma i fråga att förverka själva bilen (sakförverkande). Hovrätten anslöt vidare till tingsrättens bedömning att det saknar relevans att bilen sjunkit i värde samt att det inte framstod som uppenbart oskäligt att förverka hela beloppet.

Ett längre refererat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten dömer för mutbrott avseende nöjesresa och bil som pensionsgåva”, Malmö tingsrätt, dom (deldom) 2018-12-06 i mål nr B 8501-16.