Rättsfall

Tingsrätten både dömer och friar bettare och fotbollsspelare för mutbrott för betting av fotbollsmatcher

7 juni 2021

Malmö tingsrätt, dom 2021-06-07 i mål nr B 404-20

Två vänner satsade pengar på resultat i flera matcher i olika divisioner inom svensk fotboll, varav en match i allsvenskan. De två vännerna kände en målvakt i den lägre divisionen och en utespelare i allsvenskan som deltagit i matcherna.

Den ena vännen satsade pengar på att ett lag i en lägre division skulle förlora sina matcher samt att det under matcherna skulle göras minst tre mål. I samtliga matcher förlorade laget vilket gav denna vän vinster. Efter varje match förde vännen i fråga över pengar till målvakten som spelade i det förlorande laget.

I matchen som spelades i allsvenskan hade båda vännerna satsat pengar på att den specifike utespelaren skulle tilldelas ett gult kort vilket sedan skedde. Dessa spel hade gjorts dels från personernas egna konton, dels från konton som tillhörde deras anhöriga och vänner. Totalt spelades det från 34 konton, varav 27 var nyöppnade. Den vännen som spelat på matcher i båda divisionerna hade även lagt så kallade kombinationsbett, där kombinationen av det gula kortet och förlust i matchen i den lägre divisionen gav vinst. Efter att matchen spelats förde denne över totalt 300 000 kr till utespelaren.

Åklagaren väckte åtal mot de två vännerna och de två fotbollsspelarna för givande respektive tagande av muta samt för spelfusk. Fotbollsspelarna har enligt åklagaren med löfte om lån eller utbetalning av pengar, påverkat resultatet i matcherna genom att avsiktligt underprestera samt ådra sig ett gult kort för att garantera att de två vännerna skulle vinna pengar.

Samtliga åtalade nekade till brott och hävdade att överföringarna rört sig om lån av pengar.

Tingsrätten konstaterade att det saknas direkta bevis för att överenskommelser om underprestation och att det gula kortet ska ha förekommit. Tingsrätten ansåg dock att detta inte utesluter att sådan överenskommelse kan anses bevisad om övriga omständigheter är sådana att någon annan slutsats inte kan dras än att händelseförloppet förutsätter en överenskommelse.

Matcherna i Division 3

För matcherna som rör målvakten konstaterade tingsrätten att det fanns ett upprepat mönster då målvakten tagit emot en överföring av vännen som satsat pengar samma dag som matcherna spelats, med undantag för ett tillfälle då matchen spelades på kvällen och pengarna fördes över dagen efter. Innehållet i de meddelanden som de två vännerna skickat till varandra tydde på att målvakten skulle påverka matchresultatet och att den vän som satsat pengar skulle vinna och därefter överföra en andel till målvakten. I polisförhör uppgav en tränare för målvaktens lag att denne överhört att målvakten pratat om att det går att fixa matcher, så kallad matchfixning. Däremot uppgav tränaren i tingsrätten att det inte framkom att målvakten själv deltagit i matchfixning. Med hänvisning till att tränaren gjort en anmälan till sportrådet påpekade tingsrätten att detta, tillsammans med övriga omständigheter i målet, får viss betydelse. Mot bakgrund av detta, samt avsaknaden av andra rimliga förklaringar till omständigheterna i detta fall, dömde tingsrätten vännen för givande av muta och spelfusk och målvakten för tagande av muta och spelfusk. Påföljden fastställdes för båda till villkorlig dom, samt dagsböter för målvakten.

Matchen i Allsvenskan

För matchen med det gula kortet konstaterade tingsrätten att det inte fanns ett upprepat mönster då det rörde sig om endast ett tillfälle. Fotbollsdomaren som tilldelade det gula kortet uppgav inte heller att det var något märkligt i situationen som uppstod eller i utespelarens agerande. Utespelarens agerande kan enligt tingsrätten därför inte tala för att en överenskommelse om detta ska ha funnits. De stora belopp som spelats om samt de många nyöppnade konton som skapats ansåg tingsrätten dock vara anmärkningsvärt. De två vännerna uppgav att de bett anhöriga att skapa nya konton för att de själva skulle kunna spela för högre belopp.

Två dagar efter att matchen spelats förde ena vännen, s.k. långivaren, över 300 000 kr till utespelaren. I förhör har de två vännerna och utespelaren förklarat att detta inte hade något samband med matchen utan att det rörde sig om ett lån. Utespelaren och ena vännen skrev under ett skuldebrev där långivarenskulle få 100 000 kr utöver de pengar som skulle betalas tillbaka. De två vännerna har uppgett att de skulle dela på beloppet av vinsten efter utlåningen. I samtal med den andra vännen, dvs den som inte stod som långivare, uppgav utespelaren flera gånger att lånet varit till en annan fotbollsspelare.

Tingsrätten konstaterade att utespelaren själv var den som tog kontakt om lånet och att utespelarens regelbundna och höga inkomst talar för att denne med god möjlighet kunnat betala tillbaka lånet med vinst för långivaren. Tingsrätten framhöll även att det fanns vissa omständigheter som bidragit till osäkerhet. De två vännerna misstänkte att pengarna som utlånades egentligen var menade för utespelaren själv men detta var inte på något sätt uttalat. Enligt tingsrätten var det därför oklart vad utespelaren hade att vinna på att ta emot ett gult kort under matchen. Det saknades även konkret information om hur den vännen som lånat ut pengarna samlat ihop dessa. Därmed ansåg tingsrätten inte att det gick att dra en säker slutats om att lånet om pengar, utespelarens agerande i matchen och vännernas vinst hade ett samband. Tingsrätten friade därför de två vännerna och utespelaren för givande och tagande av muta i denna del.