Rättsfall

Tingsrätten dömer en produktchef i ett inköpsbolag och en anställd i ett leverantörsbolag för grovt mutbrott respektive medhjälp till grovt mutbrott

8 Oktober 2021

Göteborgs tingsrätt, dom 2021-10-08 i mål nr B 13661-19

En produktchef på ett inköpsbolag samarbetade med en anställd och en företrädare (en handelsagent i utlandet) för ett leverantörsbolag genom att tillsammans bestämma en prisnivå som möjliggjorde vinstmarginal i form av provision.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att produktchefen mellan 2015-2018 tagit del av provisionen från leverantörsbolaget via insättningar, som uppgick till cirka 3,5 miljoner kr. Under 2018-2019 tog produktchefen från samma handelsagent, under annan anställning, även emot 207 000 kr. Produktchefen dömdes för grovt tagande av muta vid två tillfällen samt för grov trolöshet mot huvudman.

Gällande den anställda på leverantörsbolaget kom tingsrätten fram till att den anställda i vart fall har haft kännedom om huvuddragen i brottsplanen och varit likgiltig inför att agerandet i längden orsakat skada för inköpsbolaget samt att produktchefen genom mottagandet av pengarna fått otillbörliga förmåner. Den anställda dömdes därför för medhjälp till grovt tagande av muta vid ett tillfälle samt medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

Då produktchefen bedömdes ha utnyttjat sin ställning i respektive bolag samt att det varit fråga om systematisk brottslighet bestämdes påföljden till fängelse i tre år och sex månader. Påföljden för den anställda bestämdes till ett år och sex månader. Avseende produktchefen förklarades värdet av förmånen i ett fall som förverkat utbyte av brott.