Rättsfall

Tingsrätten dömer för erbjudande om muta till teoriprovsförrättare

10 maj 2019

Stockholms tingsrätt, dom 2019-05-10 i mål nr B 16913-18

Den tilltalade hade vid två tillfällen skrivit kunskapsprov i körkortsteori och underkänts båda gångerna. Vid provtillfällena var olika provförrättare ansvariga. Samma dag som underkännandet av det andra provet kontaktade den tilltalade provförrättaren av det första provet via appen ”messenger” genom att skicka ett antal bilder på sig själv och föreslå ett möte. Sedan provförrättaren föreslagit vidare konversation på appen ”WhatsApp” framkom att den tilltalade ville ha hjälp med sitt teoriprov mot betalning. När provförrättaren påtalade olagligheten i handlingen svarade den tilltalade att denne var medveten om att det var olagligt.

Den tilltalade medgav att det var dennes Facebook-konto, men nekade till att ha skickat några meddelanden. Enligt den tilltalade hade ett antal vänner haft tillgång till inloggningsuppgifterna för att kunna kolla beställningar av varor. Gällande WhatsApp-kontot nekade den tilltalade till att det tillhörde denne, trots att den tilltalades bild var profilbild för kontot.

Tingsrätten konstaterade att den som erbjuder en otillbörlig förmån till en arbetstagare för utövningen av anställning ska dömas för mutbrott. I bedömningen värderade tingsrätten den tilltalades förklaringar som vaga och ansåg inte att dessa förändrade bevisvärdet av åklagarens utredning. Enligt tingsrätten hade den tilltalade därmed begått mutbrott och dömdes till 50 dagsböter. En nämndeman var skiljaktig och menade att det inte var visat att det inte var styrkt utom rimligt tvivel att den tilltalade var den person som begått brottet.

Påföljden bestämdes till dagsböter 50 à 80 kr.