Rättsfall

Tingsrätten dömer för givande av muta för erbjudande om betalning för att få in en mobiltelefon på anstalt

27 augusti 2020

Attunda tingsrätt, dom 2020-08-27 i mål nr B 2552-20

En intagen på en kriminalvårdsanstalt erbjöd en kriminalvårdare 100 000 kr för att smuggla in en mobiltelefon på anstalten och presenterade också en konkret plan för hur detta skulle gå till. Kriminalvårdaren rapporterade händelsen till sina kollegor och chefer.

Tingsrätten konstaterade att erbjudandet utgjorde en otillbörlig förmån inom utövningen av kriminalvårdarens anställning och den intagne dömdes därmed för givande av muta.

Straffvärdet för gärningen uppgick enligt tingsrätten till en månads fängelse, men eftersom den intagne var under 21 år bedömdes straffmätningsvärdet till 21 dagar och påföljden bedömdes kunna stanna vid skyddstillsyn.