Rättsfall

Tingsrätten dömer för givande av muta för erbjudande om pengar för taxibehörighet

20 november 2020

Gävle tingsrätt, dom 2020-11-20 i mål nr B 2764-20

En person som vid flera tillfällen underkänts för praktiktest för taxibehörighet uttalade till trafikinspektören i samband med genomförande av ytterligare ett underkänt praktiktest att ”du får pengar och jag får körkortet.”

Tingsrätten konstaterade att erbjudandet utgjorde en otillbörlig förmån till teoriprovsförrättaren för utövningen av förrättarens anställning och dömde därför personen för givande av muta. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter.