Rättsfall

Tingsrätten dömer för givande och tagande av muta för bjudresa till Polen

29 Oktober 2020

Borås tingsrätt, dom 2020-10-29 i mål nr B 443-19

En driftschef vid ett kommunalägt bostadsbolag lät sig och sin fru bjudas av en leverantör på en fyra dagars resa till Polen med tre övernattningar på Sheraton och Grand Hotel. Leverantören, som levererade fönster till bostadsbolaget från en fabrik i Polen, betalade för driftchefens och dennes frus flygbiljetter, hotellkostnader, hyrbil och mat. Värdet på resan med omkostnader uppgick till minst 10 000 kr.

Åklagaren åtalade driftschefen för tagande av muta och leverantören för givande av muta.

De tilltalade som nekade till brott förklarade att resan hade genomförts för att besöka fabriken eftersom kvalitén på fönstren från fabriken i Polen hade försämrats.

Tingsrätten konstaterade att annat inte framkommit än att huvudsyftet med resan till Polen varit att besöka fönsterfabriken. Av mejlkorrespondens framgick dock att driftschefen och leverantören inför resan även planerat att genomföra en guidad tur till Hitlers Varglya och ett besök på en julmarknad i Gdansk. Tingsrätten konstaterade vidare att även om de hotell, Sheraton och Grand Hotel, som sällskapet bott på vid en jämförelse med prisbilden i Sverige inte var dyra och att fruns deltagande på resan endast medfört smärre extrakostnader utgjorde dessa omständigheter att syftet med resan innefattat mer än bara att besöka fabriken. Vid en samlad bedömning fann tingsrätten att förmånen som driftschefen mottagit varit otillbörlig.

Leverantören respektive driftschefen dömdes därför för givande respektive tagande av muta till 30 dagsböter vardera. Driftschefen dömdes också att betala 10 000 kr till staten som förverkat utbyte av brott.