Rättsfall

Tingsrätten dömer intagen för givande av muta

1 februari 2023

Attunda tingsrätt, dom 2023-02-01 i mål B 3303-22

En intagen erbjöd 30 000 kronor till en kriminalvårdare för att denne skulle ta in en telefon till honom.

Tingsrätten fann de uppgifter som lämnats av kriminalvården tillförlitliga. Den intagna dömdes för givande av muta.

Den intagna hade sedan tidigare dömts till fängelse i sex år och tio månader för annan brottslighet. Eftersom mutbrottet begåtts kort tid innan tidigare dom meddelades betraktades mutbrottet som nyupptäckt brottslighet. Tingsrätten fann därför att det tidigare utdömda fängelsestraffet även skulle omfatta gärningen givande av muta.