Rättsfall

Tingsrätten dömer intagen på kriminalvårdsanstalt till mutbrott för erbjudande av pengar till vakt

22 Oktober 2019

Västmanlands tingsrätt, dom 2019-10-22 i mål nr B 3581-19

Under en konversation mellan tre intagna på en kriminalvårdsanstalt och en vakt frågade en av de tre intagna vakten om det var möjligt att få in en mobiltelefon till anstalten mot betalning om 10-15 000 kr. Vakten nekade erbjudandet, varpå den intagne höjde budet till 20-25 000 kr, vilket var mer än vad vakten tjänade.

Åklagaren väckte åtal mot den intagne som erbjudit pengarna för givande av muta i form av kontanter.

Tingsrätten fann den tilltalade skyldig eftersom det enligt tingsrätten saknade anledning att ifrågasätta vaktens uppgifter om såväl erbjudande av muta som att det var den tilltalade som erbjudit mutan.

Vid bedömningen av uppsåt framhöll tingsrätten att den tilltalade borde ha insett risken för att erbjudandet om pengar skulle tolkas av vakten som allvarligt menat. Genom sitt handlande hade den tilltalade varit likgiltig inför denna risk och skulle därmed fällas till ansvar för givande av muta i enlighet med åtalet.

Den tilltalade hade nyligen blivit dömd till fängelse i sex år för annan brottslighet och eftersom mutbrottet begicks kort tid innan den domen meddelades betraktades mutbrottet som nyupptäckt brottslighet. Tingsrätten fann därför att det tidigare utdömda fängelsestraffet skulle omfatta den tillkommande brottsligheten.