Rättsfall

Tingsrätten dömer klient till givande av muta för att ha erbjudit kriminalvårdare pengar i utbyte mot en telefon

7 november 2019

Linköpings tingsrätt, dom 2019-11-07 i mål nr B 2674-19

En klient inom kriminalvården erbjöd en kriminalvårdare 15 000-20 000 kr för att ta in en telefon till anstalten där klienten avtjänade straff.

Tingsrätten fann – mot klientens nekande – att det genom kriminalvårdarens vittnesmål var styrkt att klienten erbjudit kriminalvårdaren en muta i form av pengar för att denne i sin yrkesroll skulle förse klienten med en mobiltelefon.

I påföljdsbedömningen konstaterade tingsrätten att klienten sedan tidigare finns i belastningsregistret samt vid tiden för domen avtjänade ett fängelsestraff på 17 månader.

Mutbrottet medförde ytterligare ett brott i samband med pågående fängelsestraff och straffvärdet låg enligt tingsrätten på fängelsenivå och annan påföljd än ett kortare fängelsestraff kunde enligt tingsrättens bedömning inte komma ifråga. Klienten dömdes till en månads fängelse.