Rättsfall

Tingsrätten dömer krögare för givande av muta

19 april 2018

Hässleholms tingsrätt dom 2018-04-19 i mål nr B 349-17

En krögare hyrde en kommunalt ägd restaurang för att bedriva restaurangverksamhet. Av olika skäl önskade personen efter en tid överlåta hyresförhållandet till en annan person. För att få göra detta krävdes godkännande från den kommunala hyresförvaltaren. Krögaren träffade därför hyresförvaltaren ett antal gånger tillsammans med den person som krögaren föreslagit skulle ta över hyresförhållandet. Hyresförvaltaren meddelade efteråt att denne var tveksam till att tillåta den föreslagna personen ta över.

Vid ett oanmält besök till hyresförvaltarens kontor överlämnade krögaren en plastmapp till hyresförvaltaren som enligt krögaren innehöll fler förslag på lämpliga personer för att överta hyreskontraktet. När hyresförvaltaren dagen efteråt öppnade mappen tillsammans med en kollega hittades ett hopvikt pappersark med ett namn skrivet på framsidan. Inuti arket låg en sedelbunt innehållandes 10 000 kronor.

Åklagaren yrkade på ansvar för givande av muta och att 10 000 kr skulle förklaras förverkade så som utbyte av brott.

Krögaren förnekade brott.

Som förklaring till varför plastmappen hade innehållit kontanterna uppgav krögaren att denne även drev en annan verksamhet med sin före detta där det hanterades mycket kontanter. Krögaren påstod att det var denne som stoppat ned kontanterna i krögarens väska när krögaren sov och att pengarna då av misstag måste ha hamnat i mappen. Krögaren förklarade detta med att det var krögarens uppgift att sätta in kontanter från den gemensamma verksamheten på banken.

Tingsrätten fann att krögarens förklaring om varför pengarna hamnat i mappen framstod som en uppenbar efterhandskonstruktion. Enligt tingsrätten förstärktes denna uppfattning av att mappen överlämnats vid ett icke avtalat besök och att mappen även innehållit handlingar som saknat värde för hyresprocessen. Tingsrätten fann därför det ställt bortom rimlig tvivel att krögaren gjort sig skyldig till mutbrott.

Vid påföljdsbedömningen fann tingsrätten att det inte fanns skäl att anta att krögaren skulle återfalla i brott och att krögaren inte förekom sedan tidigare i belastningsregistret. Påföljden bestämdes därför till villkorlig dom kombinerat med dagsböter. Tingsrätten biföll även yrkandet om förverkande av de 10 000 kr.