Rättsfall

Tingsrätten dömer person för givande av muta i samband med körprov

10 februari 2021

Västmanlands tingsrätt, dom 2021-02-10 i mål nr B 2058-20

En person genomförde ett förarprov för att få körkort. När förarprövaren efter provet meddelade att denne blivit underkänd uppgav personen att denne ville ge trafikinspektören en present. Personen tog därefter fram en sedelbunt till ett värde om 3 500 kr. Trafikinspektören avböjde erbjudandet och rapporterade händelsen.

Personen nekade till brott och uppgav bland annat att denne med pengarna ville betala för tiden som hade bokats samt boka en ny tid, att det var svårt att förstå svenska och att det skett ett missförstånd.

Tingsrätten konstaterade att trafikinspektörens uppgifter, som lämnats under ed, hade ett mycket högt bevisvärde, som ytterligare fick stöd av att han genast dokumenterat det inträffade. Tingsrätten fann att det utifrån trafikinspektörens uppgifter om att sedelbunten förevisats först efter att personen erbjudit trafikinspektören en present och att samtalet förts på svenska utan problem var uteslutet att det gått till så som personen gjort gällande. Mot bakgrund av detta fann tingsrätten att det var bevisat att personen hade gjort sig skyldig till givande av muta.

I fråga om påföljd konstaterade tingsrätten att det rörde sig om brottslighet av en sådan art att det fanns skäl att bestämma påföljden till fängelse. Detta eftersom mutan erbjudits för att påverka myndighetsutövning av stor betydelse. Enligt tingsrätten hade brottsligheten ett straffvärde på omkring en månads fängelse. Tingsrätten ansåg dock att det fanns skäl att låta påföljden stanna vid en villkorlig dom förenat med en föreskrift om samhällstjänst.