Rättsfall

Tingsrätten dömer personlig assistent för mutbrott efter banköverföringar från vårdbrukare 

3 februari 2020

Solna tingsrätt, dom 2020-02-03 i mål nr B 8211-19

En personlig assistent inom hemtjänsten som arbetade med en brukare i mer än tio års tid tog i slutet av arbetsperioden från brukaren emot flera pengautbetalningar om totalt 250 000 kr. Assistenten använde pengarna bland annat till semesterresor för familjen och cyklar till sina barn.

Den personlige assistenten nekade till brott med hänvisning till att överföringarna hade sin grund i vänskap och inte tjänsten.

Tingsrätten konstaterade att en grundförutsättning för ansvar för mutbrott är att det fanns ett samband mellan mottagandet av gåvan och mottagarens anställning – ett så kallat tjänstesamband. Om gåvan – uteslutande eller i allt väsentligt – haft sin grund i ett personligt förhållande är handlingen inte straffbar. För en arbetstagare inom vården krävs dock alldeles speciella förhållanden för att det inte ska anses utgöra en belöning för tjänsteutövningen, beskriver tingsrätten.

Även om tingsrätten inte ifrågasatte att det fanns en god kontakt mellan assistenten och brukaren hade de båda inte känt varandra innan assistenten påbörjade sin anställning och de umgicks inte i någon egentlig bemärkelse utanför assistentens tjänsteuppdrag. Det saknades därmed omständigheter som gav stöd till att det fanns en sådan djup vänskapsrelation som krävs för att förmånerna ska anses ha givits utanför tjänsten.

Tingsrätten fastslog att en förmån som ges i tjänsteutövningen till ett värde av 250 000 kr är uppenbart otillbörlig. I fråga om brottet skulle anses som grovt menade tingsrätten att enbart den omständighet att assistenten tagit emot pengarna i sig inte var ett sådant utnyttjande av en person i beroendeställning som medförde att brottet skulle bedömas som grovt. Värdet var dock så pass högt att brottet skulle bedömas som grovt.

Tingsrätten bestämde påföljden till villkorlig dom och 120 dagsböter. Den personlige assistenten dömdes också till att betala 250 000 kr till staten som förverkat utbyte av brott.