Rättsfall

Tingsrätten dömer regionanställd för att ha tagit emot ett presentkort i samband med utbildning

22 Oktober 2020

Mora tingsrätt, dom 2020-10-22 i mål nr B 1104–20

I samband med anmälan till en IT-utbildning erbjöds en regionanställd ett presentkort värt 3 000 kr på ett teknikföretag som denne mottog. Regionen fakturerades för utbildningen och presentkortet. Av fakturan till arbetsgivaren framgick bara att det rörde sig om kostnad för utbildningen.

Den regionanställde medger att denne mottagit ett presentkort med ett värde om 3 000 kr men nekar till brott eftersom denne inte varit medveten om att handlingen var brottslig.

Tingsrätten konstaterade att presentkortet utgjorde en otillbörlig förmån därför att det rörde sig om ett inte obetydligt värde och att det gavs till en person inom offentlig sektor. Vidare konstaterade tingsrätten att förmånen var kopplad till anställningen eftersom den regionanställde gick utbildningen inom ramen för sin anställning och då arbetsgivaren betalade för utbildningen. Den regionanställde dömdes därmed för tagande av muta.

Med hänsyn till förmånens värde om 3 000 kr ansåg tingsrätten att straffet kunde stanna vid 40 dagsböter om 320 kr.