Rättsfall

Tingsrätten dömer till givande av muta för erbjudande om betalning för hjälp med teoriprov

26 mars 2020

Borås tingsrätt, dom 2020-03-26 i mål nr B 2927-19

En person som vid upprepade tillfällen misslyckats med teoriprov för körkort frågade i samband med genomförande av ytterligare ett teoriprov om teoriprovsförrättaren kunde hjälpa till för 10 000 kr.

Tingsrätten konstaterade att erbjudandet utgjorde en otillbörlig förmån till teoriprovsförrättaren för utövningen av förrättarens anställning och dömde därför personen för givande av muta. Påföljden bestämdes till 80 dagsböter.