Rättsfall

Tingsrätten dömer till mutbrott för erbjudande om pengar till polis

6 september 2019

Malmö tingsrätt, dom 2019-09-06 i mål nr B 1194-19

I samband med att polisen genomförde kontroller av olika affärsstånd på en marknadsplats som benämndes loppmarknad misstänkte polisen att en person verkade sälja stöldgods. Polisen, som var uniformerad, konfronterade personen som då erbjöd polisen att få växelkassan och även komma tillbaka senare för att få mer pengar.

Tingsrätten dömde personen för givande av muta eftersom det ansågs styrkt att personen erbjudit en polis i tjänst en otillbörlig förmån i form av kontanter för polisens utövning av tjänsten. Personen dömdes samtidigt för häleri. Eftersom personen inte var tidigare dömd för brott och skäl saknades att anta risk för återfall i brott blev påföljden villkorlig dom i förening med 70 dagsböter.