Rättsfall

Tingsrätten dömer två regionanställda för att ha tagit emot presentkort i samband med utbildning

8 december 2020

Blekinge tingsrätt, Dom 2020-12-08 i mål nr 2331-20

Två regionanställda begärde och mottog i samband med anmälan till utbildning presentkort från ett teknikföretag. Den ena tog emot ett presentkort till ett värde om 3 000 kr och den andre tog emot två presentkort i samband med två olika utbildningstillfällen till ett värde om totalt 5 000 kr. Regionen fakturerades sedan för utbildningarna och presentkorten.

De båda regionanställda medgav att de begärt och mottagit presentkort, men nekade till brott.

Tingsrätten konstaterade att presentkorten utgjorde en otillbörlig förmån därför att det rörde sig om ett inte obetydligt värde och att de gavs till personer inom offentlig sektor. Tingsrätten framhöll härvid även att ett presentkort inte har något socialt eller verksamhetsmässigt berättigande och att det funnits en konkret risk för påverkan och förändring av beteende såsom att välja kurs arrangerat av teknikföretaget.

Tingsrätten konstaterade vidare att förmånen var kopplad till de regionanställdas respektive anställning eftersom de gick utbildningen inom ramen för sin anställning och då arbetsgivaren betalade för utbildningarna.

De båda regionanställda dömdes därmed för tagande av muta.

Påföljden bestämdes till 50 respektive 80 dagsböter.