Rättsfall

Tingsrätten friar personer för grovt givande av muta avseende diskussioner om matchfixning

6 december 2018

Stockholms tingsrätt, dom 2018-12-06 i mål nr B 2377-18

Målvakten för ett allsvenskt fotbollslag skulle vid kommande match troligen ersättas av reservmålvakten. Inför matchen kontaktades reservmålvakten av en tidigare lagspelare och ytterligare en person och de tre möttes på en restaurang. Vid mötet diskuterades matchfixning och enligt reservmålvakten blev han erbjuden en stor summa pengar för att bidra till matchfixning vid kommande match. Reservmålvakten meddelade sin tränare, den kommande matchen ställdes in och händelsen polisanmäldes.

Den tidigare lagspelaren och den ytterligare personen åtalades för grovt givande av muta. De två fotbollsklubbar som drabbats av den inställda matchen framförde även skadeståndsanspråk.

Båda tilltalade nekade till brott och hävdade att de aldrig lämnade ett konkret erbjudande om pengar.

Tingsrätten framhöll att det inte krävs att en muta får avsedd effekt, i ett sådant här fall en viss utgång i en match. Det hade därför ingen betydelse i sig att matchen ställdes in, även om tingsrätten framhöll att bevisläget för matchfixning kan stärkas om match sker och det går att se avvikelser från förväntat utfall. Det avgörande i målet var om det kunde visas att reservmålvakten hade erbjudits pengar. Här konstaterade tingsrätten att det krävs att erbjudandet lämnas på ett klart och tydligt sätt samt att det är allvarligt menat. Det är däremot inte straffbart att endast i allmänna ordalag diskutera ett brott. Den bevisning som fanns i målet gav enligt tingsrätten inte tillräckligt stöd för att reservmålvakten fått ett så konkret erbjudande. Tingsrätten meddelade därför frikännande dom.