Rättsfall

Tingsrätten frikänner person för erbjudande om betalning till trafikinspektör i samband med förarprov

2 Oktober 2019

Attunda tingsrätt, dom 2019-10-02 i mål nr B 6196-19

Efter att en person misslyckats med sin uppkörning uttryckte personen till trafikinspektören att personen skulle ge inspektören pengar.

Åklagaren väckte åtal för givande av muta. Personen nekade till mutbrott.

Tingsrätten konstaterade i sina domskäl att det i och för sig var styrkt att personen erbjudit betalning. Däremot ansåg tingsrätten inte att det var styrkt att erbjudandet var för att bli godkänd på uppkörningen utan istället kunde avse att personen skulle betala för uppkörningen (betalning hade inte skett utan skulle ske i efterhand). Tingsrätten konstaterade i det avseendet att personen talade dålig svenska samt hade vissa psykiska problem och att det gjorde det svårt att dra några säkra slutsatser om vad personen hade menat.

Tingsrätten meddelade därför frikännande dom.