Rättsfall

Tingsrätten meddelar friande dom i mål om givande av muta pga. bristande bevisning om erbjudande

18 mars 2019

Gävle tingsrätt, dom 2019-03-18 i mål nr B 1080-17

En person åtalades för att ha erbjudit arbetstagare vid en statlig myndighet två el-cyklar till ett totalt värde av 23 000 kronor. Den åtalade nekade till brott och hävdade dels att cyklarnas värde enbart var ett par hundralappar samt att cyklarna i vilket fall utgjort tillåtna julklappar.

Tingsrätten bedömde att utredningen inte bortom rimligt tvivel visade att den åtalade hade erbjudit el-cyklarna och meddelade därför friande dom.