Nyheter

​Ny rapport från IMF sätter ljus på korruptionens skadliga effekter

9 april 2019

Internationella valutafonden (IMF) ger sedan år 2009 ut den finansiella granskningsrapporten Fiscal Monitor två gånger per år, i syfte att granska och analysera nya finansiella utmaningar och utvecklingar. I den senaste rapporten analyseras bland annat korruptionens effekter på skatteintäkter och vilka åtgärder som kan användas för att motverka korruption.

I rapporten framhålls tre huvudsakliga negativa effekter av korruption. För det första att korruption leder till att inkomster till statskassan går förlorade. Enligt studier förlorar ett högkorrupt land upp till 4,5 % mer av sitt BNP till följd av korruption jämfört med vad ett lågkorrupt land gör. Skulle världens länder minska korruptionen enbart med en tredjedel skulle detta leda till omkring 1 biljon dollar i ökade skatteintäkter på årsbasis. För det andra att förvaltningen av offentliga medel påverkas negativt av korruption och leder till förluster för samhället. Som särskilda riskområden framhålls offentlig upphandling och statsägda företag. För det tredje att korruption negativt påverkar effektiviteten i myndighetsarbetet och policys. I rapporten ges några exempel, däribland att möjligheten att få en lärarposition i vissa länder är beroende av mutor snarare än kompetens.

– Kostnaderna av korruption enbart i ekonomiska termer är nästintill ofattbart höga. Det är dags att vi på allvar inser att vi inte har råd att förlora mer pengar till korruption, säger Natali Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Enligt rapporten är en stor utmaning i högkorrupta länder uppfattningen om att ”alla” mutar, vilket ökar risken för att offentliga tjänstemän tar emot mutor. Det är därför svårt att vända trenden i ett högkorrupt land. Tre åtgärder pekas i rapporten ut som nödvändiga: ett tydligt och starkt ställningstagande från den högsta politiska toppen, integritet och transparens inom den offentliga förvaltningen och effektiva sanktioner för korrupta ageranden. Georgien och Rwanda lyfts i rapporten fram som exempel på länder där stora positiva förändringar har skett under en kort tid.

– Rapporten belyser utöver de ekonomiska negativa effekterna av korruption att en låg grad av korruption är en förutsättning för fungerande samhällen. Vi kommer inte komma framåt i arbetet med de globala hållbarhetsmålen utan att adressera korruptionsproblematiken, fortsätter Natali Phalén.

Här på IMF:s hemsida finns rapporten i sin helhet.