Nyheter

Advokatbyrån Roschier ny stödjande medlem till IMM

10 januari 2023

Styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) har antagit advokatbyrån Roschier som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

– Advokater har en särskilt viktig roll i arbetet mot korruption, inte minst genom att utöva deras verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. I en tid där företag i allt större utsträckning förväntas arbeta förebyggande mot korruption förväntas advokater bistå i detta arbete och därigenom bidra till ett sunt näringsliv. Genom medlemskapet bidrar Roschier dels till IMM:s arbete mot korruption, dels betonar vikten av antikorruptionsfrågan ytterligare, säger IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Advokatbyrån Roschier, med kontor i både Sverige och Finland, grundades 1936. Byrån arbetar med juridisk rådgivning för företag inom ett antal verksamhetsområden, där hållbarhet och etiska överväganden utgör en naturlig del av rådgivningen. Roschier strävar efter att vara en samhällsnyttig aktör och tillhandahåller juridiska tjänster pro bono till ett antal välgörenhetsorganisationer, med fokus på barn och unga samt innovation och miljö. Läs mer om Roschier här.

– Att aktivt arbeta med att förebygga korruption och andra oegentligheter är en viktig del av våra klienters compliance-arbete och det krävs ett ständigt pågående arbete. Där är vi med som en naturlig sparringpartner. Lika viktigt är det att agera på rätt sätt om en misstanke om oegentligheter kommer upp. Genom medlemskapet i IMM får vi tillgång till ett unikt nätverk som ger oss utökad kunskap och insikt i dessa frågor, säger Jenny Welander Wadström, ansvarig partner för arbetsrätt och Roschiers verksamhetsgrupp för compliance och interna utredningar.

– Att bli medlem i IMM är i linje med vårt arbete att vara med och skapa tilltro till samhällets gemensamma spelregler. Om vi på något sätt kan hjälpa till att bidra till en ökad medvetenhet om korruptionsfrågor är vi glada över att kunna göra det. Medlemskapet i IMM ger oss möjligheten att skapa en gemensam plattform med IMM för att arbeta vidare med dessa frågor, vilket är oerhört positivt, säger Johan Sidklev, styrelseordförande Roschier.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor, samt stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor samt antikorruptionsutbildningar. Medlemskapet kan också ingå som ett led i det interna antikorruptionsarbetet.

Läs mer om IMM på: www.institutetmotmutor.se.