Nyheter

Almega och Stena Metall nya stödjande medlemmar till IMM

19 december 2018

Institutet Mot Mutors (IMM) styrelse har antagit Almega och Stena Metall AB som stödjande medlemmar. IMM utökar därmed antalet medlemmar till sexton stycken.

– Vi är glada att välkomna Almega och Stena Metall, som genom sitt medlemskap bidrar till IMM:s verksamhet att bidra till ett korruptionsfritt samhälle och skickar samtidigt ett tydligt budskap mot korruption, säger IMM:s generalsekreterare Natali Phalén.

Almega är en arbetsgivarorganisation inom tjänstesektorn och erbjuder rådgivning inom arbetsgivar- och personalfrågor. Almega har 11 000 medlemsföretag i ett 60-tal olika branscher. För mer information om Almega, klicka här.

Stena Metall AB är ett återvinningsföretag som bedriver verksamhet på ca 200 platser i tio länder. Bland verksamheterna ingår produktion av aluminium från återvunnen råvara, leveranser av stålprodukter, finansverksamhet samt internationell handel med stål, metaller och olja. För mer information om Stena Metall, klicka här.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor. Medlemskapet kan också ingå som ett led i CSR-arbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här.