Nyheter

Antikorruption en förutsättning för sunda och etiska affärer

6 november 2020

Arbetet mot korruption är delvis en fråga om regelefterlevnad, men framförallt en fråga om etik och vilken aktör man vill vara. Antikorruption är dessutom en förutsättning för sunda och etiska affärer. Det skriver Institutet Mot Mutors (IMM) generalsekreterare Natali Engstam Phalén i en gästkrönika i tidningen Advokaten.

Att motverka korruption är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Det är samtidigt ett område som många upplever som svårt och där behovet av vägledning är stort. I krönikan förklarar IMM:s generalsekreterare hur självreglering kan fungera som ett bra verktyg i det proaktiva arbetet.

Självreglering kan förtydliga lagbestämmelserna och skapa tydlighet och trygghet kring vilka ageranden som är godtagbara. Den kan även på ett mer flexibelt sätt anpassas till samhällsutvecklingen och sätta en högre etisk standard. Allt detta omfattar IMM:s självreglering Kod mot korruption i näringslivet som uppdaterades i augusti i år. Den reviderade koden betonar särskilt vikten av att aktivt arbeta förebyggande mot korruption samtidigt som den ger praktisk hjälp och vägledning om vad ett sådant arbete bör omfatta.

Läs hela krönikan på Advokatens hemsida här.