Nyheter

Antikorruption som vår tids hållbarhetsfråga – tema inför Almedalen 2019

11 juni 2019

Institutet Mot Mutor (IMM) är på plats under Almedalsveckan även detta år med representation under måndag-torsdag.

För femte året i rad samarrangerar också IMM tillsammans med American Chamber of Commerce in Sweden och Transparency International Sverige initiativet Tillsammans mot Korruption under en heldag torsdag den 4 juli. Under dagen blandas seminarier med debatter och intervjuer, samtidigt som arrangemanget också utgör en mötesplats och diskussionsforum för antikorruption.

– Fokus för dagen är att lyfta vår tids viktigaste hållbarhetsfråga, nämligen antikorruption. I de globala hållbarhetsmålen har målet att väsentligt minska mutor och korruption gömts undan som ett delmål. I själva verket är det en förutsättning för att vi ska ha en möjlighet att uppnå samtliga sjutton globala mål. Därför lanserar vi aktörer som deltar i Tillsammans mot Korruption ”Mål 0 – Ingen korruption”, säger Natali Phalén, generalsekreterare IMM.

Under dagen genomförs totalt tio seminarier, debatter och intervjuer, alla med olika teman som berör såväl offentlig som privat sektor. Besökare och publik får även chansen att interagera, bland annat genom att prata med representanter från samtliga deltagande organisationer i loungeområdet, samt genom frågesporten ”Blir jag korrupt i Almedalen?”.

– Vi arbetar hårt för att belysa vikten av att prata om korruption i olika verksamheter. Tillsammans mot Korruption är en arena för antikorruptionsdiskussioner i en bredare kontext och gemensamt med olika samhällsaktörer. Korruption i alla dess former underminerar tilliten i samhället och skadar såväl samhällelig som ekonomisk utveckling. Därför är det viktigt att vi samverkar för att arbeta proaktivt med antikorruptionsarbetet och säkerställer en hög medvetenhet om våra risker och utmaningar, fortsätter Natali Phalén.

Tillsammans mot Korruption håller till på Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, den 4 juli 2019.

Läs hela programmet för dagen här>

Programmet i korthet:
(klicka på rubrikerna för att komma till Almedalsprogrammet)

Kl. 09.00 – Det glömda målet i hållbarhetsagendan

Kl. 10.00 – Karteller i offentlig upphandling – så stärker vi arbetet mot korruption

Kl. 10.30 – Ny uppgiftsskyldighet till Skatteverket – hur påverkas tilliten till samhället?

Kl. 11.10 – Storägares ansvar och möjligheter att hålla korruptionen borta

Kl. 12.45 – Etisk arbetsplats eller löneökning – vad väljer du?

Kl. 13.40 – Innovation mot korruption

Kl. 14.00 – På andra sidan krisen

Kl. 14.25 – Redovisning och revision för att hindra korruption

Kl. 15.00 – Blir jag korrupt i Almedalen?

Kl. 15.50 – Ska det krävas mod för att visselblåsa?