Nyheter

IMM betonade antikorruption i samtal anordnat av utrikeshandelsministern

25 september 2020

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg bjöd den 14 september in olika aktörer till ett samtal. Samtalet fokuserade på utmaningar för arbetet för frihandel och främjande i demokratisatsningen i och med coronakrisen. Institutet Mot Mutors (IMM) generalsekreterare Natali Engstam Phalén var en av deltagarna. IMM betonade att antikorruption utgör en kärnfråga i vägen framåt ur krisen.

IMM:s generalsekreterare lyfte under mötet vikten av att prioritera arbetet mot korruption, särskilt nu. Politikerna måste göra antikorruptionsarbete till en grundläggande fråga och visa vägen framåt. Det behöver också finnas incitament för företag att arbeta mot korruption. Dessa måste kompletteras med lämpliga sanktioner för de som inte gör det. Verktyg och vägledning för hur arbetet ska gå till behöver även finnas på plats för att stötta företagen. Ytterligare en viktig åtgärd är att ta bort hinder mot antikorruptionsarbete som exempelvis begränsningarna på grund av reglerna om dataskydd. Generalsekreteraren framhöll också hur självreglering är ett effektivt komplement till lagstiftning och informerade om den uppdatering som nyligen har gjorts avseende IMM:s självreglering Kod mot korruption i näringslivet.

– Vi behöver ha en tydlig retorik kring vikten av antikorruption. Korruption slår mot vart och ett av hållbarhetsmålen och att bekämpa korruption utgör en förutsättning – ett mål 0 – för att vi ska komma framåt. Om ambitionen är att främja internationell handel och investeringar måste korruptionsfrågan stå i fokus, eftersom den utgör ett av de största hindren. Vikten av en tydlig retorik om vad som måste prioriteras gör sig särskilt gällande nu i kristider, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Andra aktörer som deltog i mötet var bland annat ILO och OECD, IndustryALL, universitet samt svenska organisationer, myndigheter och företag.

Här kan du läsa Utrikesdepartementets sammanfattning av mötet.