Nyheter

Boka en korruptionsexpert till ert Almedalenevent

27 april 2021

Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Hayaat Ibrahim är tf. generalsekreterare för IMM sedan oktober 2020. Hayaat kommer närmast från en av Sveriges ledande advokatbyråer där hon arbetat som biträdande jurist med inriktning mot antikorruption, internutredningar samt företagande och mänskliga rättigheter. Hon har erfarenhet av rådgivning till företag och organisationer gällande förebyggande arbete samt utredning vid misstanke om oegentligheter. Hon har en akademisk bakgrund som jurist och ekonom. Hayaat blev tidigare i år utsedd till en av de mäktigaste i Hållbarhetsverige 2021.

Hayaat Ibrahim finns tillgänglig digitalt som talare, moderator eller för deltagande i panelsamtal under Almedalsveckan den 4-7 juli 2021. Är du intresserad av att boka in Hayaat till ditt webbinarium? Skicka en förfrågan till stina.lif@institutetmotmutor.se.