Nyheter

Boka en korruptionsexpert till ert Almedalenevent

15 maj 2019

Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Natali Phalén är generalsekreterare för IMM sedan april 2017. Hon har gedigen erfarenhet av antikorruptionsfrågor och hörs ofta i samhällsdebatten rörande korruptionsfrågor. Natali har en bakgrund som advokat med särskilt fokus mot antikorruption samt EU- och konkurrensrättsliga frågeställningar innefattande offentlig upphandling. Hennes erfarenhet inkluderar bland annat utredningar för företag och organisationer där det har förekommit misstankar om mutbrott samt praktiskt arbeta med frågor rörande antikorruption såsom policy-arbete och upprättande och hantering av visselblåsningssystem. Natali blev 2019 utsedd till en av Näringslivets mäktigaste kvinnor inom kategorin samhällsförändrare.

Den 1-3 juli 2019 finns IMM:s generalsekreterare Natali Phalén tillgänglig som talare, moderator eller för deltagande i panelsamtal i Almedalen. Är du intresserad av att boka in Natali till ditt seminarium? Skicka en förfrågan till stina.lif@institutetmotmutor.se.

Det finns även möjlighet att boka in ett möte med Natali Phalén och marknadskommunikatör Stina Lif för att diskutera korruptionsutmaningar och hur vi kan arbeta proaktivt i antikorruptionsarbetet. Om du vill boka in ett möte kan du skicka ett mejl till stina.lif@institutetmotmutor.se.

Initiativet Tillsammans mot Korruption, som IMM arrangerar tillsammans med AmCham Sweden och Transparency International Sverige, anordnar en heldag mot korruption torsdagen den 4 juli. Mer info kommer inom kort.

Hoppas vi ses i Almedalen!