Nyheter

Debattartikel i UNT: Gör det lättare att avslöja fusk i byggbranschen

27 maj 2021

Korruption har i decennier varit ett problem i byggbranschen, skriver Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna och Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare Institutet Mot Mutor i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

Att vara chef i samhällsbyggnad är roligt och viktigt på riktigt. Men det finns också inslag i jobbet som är problematiskt. En sådan sak handlar om korruption. För att fungera som chef i den här branschen krävs en mycket tydlig rågång mot allt som kan likna korruption. Oseriösa krafter kan locka med mutor och det är lätt att hamna i en beroendeställning som gränsar till kriminalitet. Ofta handlar det om byggprojekt som är under tidspress. Det en otäck insikt att man som chef i Sverige kan behöva hålla organiserad brottslighet stången. Sverige är långt ifrån skonad från korruption, varken på hemmaplan eller på den globala marknaden.

Skälen är tydliga och handlar om att branschen har kapitalintensiv verksamhet med attraktiva varor och tjänster i omlopp. Lösningarna är också tydliga: en central sådan är visselblåsning.

Läs hela debattartikeln på Upsala Nya Tidnings hemsida.