Nyheter

Exportkreditnämnden ny stödjande medlem till IMM

17 januari 2022

Styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) har antagit Exportkreditnämnden (EKN) som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

– Att verka på globala och komplexa marknader kan vara riskfyllt, inte minst vad gäller risken för korruption. Vi är därför glada att välkomna EKN, som arbetar med att stärka svensk exportverksamhet, som stödjande medlem till IMM. Genom medlemskapet bidrar EKN till IMM:s arbete mot korruption och markerar samtidigt vikten av antikorruptionsfrågan ytterligare, säger IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

EKN är en statlig myndighet vars uppgift är att främja svensk export. Detta genom att utfärda garantier som försäkrar företag som riskerar att inte få betalt vid affärer på komplexa marknader. EKN bildades 1933 och vänder sig till såväl stora globala företag som små bolag verksamma i runt 140 olika länder. För mer information om EKN, klicka här.

– Ett aktivt anti-korruptionsarbete är viktigt för EKN med tanke på vårt uppdrag. Vi uppskattar IMM:s goda arbete och ser fram emot att stärka vårt samarbete, säger Eva Kullberg Tideman, Senior Compliance Officer på EKN.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor samt antikorruptionsutbildningar. Medlemskapet kan också ingå som ett led i det interna antikorruptionsarbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här, eller besök vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.