Nyheter

Getinge ny stödjande medlem till IMM

6 april 2022

Styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) har antagit Getinge AB som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

– Att främja och säkerställa god vård och hälsa hos befolkningen är grundläggande i ett fungerande samhälle, och har inte minst varit i ropet de senaste åren. Det är därför viktigt att skydda sektorn mot alla olika typer av oegentligheter och stärka förtroendet från allmänheten. Genom det stödjande medlemskapet bidrar Getinge dels till IMM:s arbete mot korruption, dels betonar vikten av antikorruptionsfrågan ytterligare, säger IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Getinge grundades 1904 och är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Getinge har över 10 000 anställda och bedriver verksamhet i fler än 40 länder. För mer information om Getinge, klicka här.

– IMM gör ett fantastiskt jobb vad gäller att öka medvetenheten kring korruption. Vi är glada att få vara med och jobba för ett mer transparent och ansvarsfullt affärsliv tillsammans med IMM. Som företag är det viktigt att inte förenkla affärsetik, utan istället arbeta med att förstå komplexiteten kring dessa frågor, samt säkerställa att alla anställda kan agera på ett ansvarsfullt sätt även i de gråa zonerna, säger Anna Romberg, Executive Vice President Legal, Compliance & Governance, på Getinge.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor samt antikorruptionsutbildningar. Medlemskapet kan också ingå som ett led i det interna antikorruptionsarbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här, eller besök vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.