Nyheter

HSB Riksförbund ny stödjande medlem till IMM

3 september 2018

Institutet Mot Mutors (IMM) styrelse har antagit HSB Riksförbund (HSB) som ny stödjande medlem och utökar därmed medlemsskaran till tretton stycken.

– Vi är glada över HSB:s beslut att stödja IMM och hälsar organisationen varmt välkommen. Att HSB blir stödjande medlem till IMM sänder ett tydligt budskap att organisationen ser allvarligt på den så viktiga korruptionsfrågan, säger IMM:s generalsekreterare Natali Phalén.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Riksförbundet är den gemensamma nationella organisationen där de 28 regionala HSB-föreningarna är medlemmar. Organisationen har idag 624 000 medlemmar.

För mer information om HSB, klicka här.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor. Medlemskapet kan också ingå som ett led i CSR-arbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här!