Nyheter

IMM lanserar uppdaterad Näringslivskod den 14 augusti

30 juni 2020

I över två års tid har arbetet med att se över och uppdatera Institutet Mot Mutors (IMM) självreglering Näringslivskoden pågått. Nu har den uppdaterade koden fastställts av IMM:s styrelse och kommer att lanseras den 14 augusti 2020.

Sedan 2012 förvaltar IMM självregleringen kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet, den så kallade Näringslivskoden, som ger ledning i frågor om hantering av förmåner ur ett korruptionsperspektiv. Koden reviderades första gången 2014, och under våren 2018 påbörjades arbetet med ytterligare en revidering av koden. En kommitté tillsattes för att leda arbetet med revideringen, som inleddes med en omfattande synpunktsinhämtning. Bland annat hölls såväl öppna som enskilda möten och möten med referensgrupper, en enkätundersökning genomfördes och ett förslag på uppdaterad kod gjordes allmänt tillgänglig för kommentarer.

– Näringslivskoden är idag en uppskattad vägledning, men såväl samhällsutvecklingen som antikorruptionsutmaningarna är föränderliga. Mot bakgrund av detta togs beslut om att revidera koden för att undersöka om det fanns delar som kunde förbättras eller förtydligas. Vi är glada över all den respons och de synpunkter som inkommit under arbetets gång och som har lett till att Näringslivskoden nu uppdaterats med ytterligare vägledning för att motverka korruption, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Hon fortsätter:

– IMM har länge arbetat för självreglering och att stötta näringslivet i det proaktiva arbetet mot korruption. Vi ser en ökad förståelse för vikten av antikorruptionsarbete och den uppdaterade koden ger mer vägledning i det arbetet. Förhoppningen är att den ska ge alla företag, privata såväl som offentliga, stöd i hur de kan agera på en hög etisk nivå och för sunda och hållbara affärer.

Den reviderade Näringslivskoden lanseras den 14 augusti. Om du vill ta del av koden direkt när den lanseras kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det gör du genom att fylla i formuläret längst ner på här på hemsidan, eller genom att skicka ett mail till info@institutetmotmutor.se.